Üzemorvos

Mit vizsgál az üzemorvos?

A munka alkalmassági vizsgálat célja annak eldöntése, hogy az illető alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, illetve folytatására

 

 • Munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése, szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése
 • Elvégezzük foglalkozási megbetegedések kivizsgálását;
 • Ellátjuk a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat
 • Elvégezzük az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Kivizsgáljuk a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásait
 • Ellátjuk a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
 • Elvégezzük közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;
 • Elvégezzük  az álláskeresők beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálatát

 • A 89/1995 (VII.14) Korm. rendelet szerint a munkáltatók kötelesek alkalmazottaik számára foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) alapszolgáltatást biztosítani.
 • Az üzemorvosi vizsgálatok ára, tartalma és gyakorisága a rendeletben kategorizált munkakörök szerint központilag meghatározott.
 • Az eredményes együttműködés érdekében foglalkozás egészségügyi szerződés hatályba lépésekor a munkavállalói létszámot, munkaköröket és a már elkészült kockázatbecslési jegyzőkönyvet szükséges az üzemorvosnak átadni, illetve másolatban vagy elektronikus úton eljuttatni.


Fizikális vizsgálat keretében

 • vérnyomásmérés
 • látásvizsgálatat (látásélesség, színlátás), 
 • hallásvizsgálat

 

Egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakörökben foglalkoztatottak esetében 

 • további vizsgálatok, szükségesek, továbbá fontos a 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő lelet bemutatása és a  bőr vizsgálata is.

A vizsgálati eredmények alapján megtörténik annak kiértékelése, majd az alkalmassági vizsgálat eredményéről a munkáltató elsőfokú alkalmassági véleményt kap.

 

Mikor szükséges a munka alkalmassági vizsgálatokat elvégezni?

 

Ezek esedékessége szerint 4 csoportra oszthatjuk fel:

 1. Előzetes vizsgálat:  munkavállaló alkalmazásba lépése előtt vagy a munkahely megváltozása esetén szükséges elvégezni.
 2. Időszakos vizsgálat: felülvizsgálatkor, évente egyszer kell elvégezni
 3. Soron kívüli vizsgálat: ezt kérheti a munkáltató, a dolgozó, az üzemorvosi szolgálat, a házi- vagy kezelőorvos, a Munkaügyi Központ esetleges egészségi állapot változása esetén, foglalkozási megbetegedés után vagy eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset után, munkahelyi okokra visszavezethető munkahelyi rosszullétek esetén is.

30 napot meghaladó keresőképtelenség után, illetve ha a munkavégzés nem egészségügyi okból fél évet meghaladóan szünetel vagy ha a munkakörülmények jelentősen megváltoznak.

 1. Záró vizsgálat: külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, ill. ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, ill. a munkaviszony megszűnésekor vagy akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott. 

 

Kategóriák

A jogszabály a dolgozókat a munkakör veszélyessége alapján 4 különböző kategóriába sorolja

„A” foglalkozás-egészségügyi osztály: 

Ilyenek a bányászat, a kohászat fizikai munkakörei, valamint idetartoznak azok a munkavállalók is, akik ugyan nem fizikai munkakörben dolgoznak, de az “A” foglalkozásegészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik a munkaidejük több mint 50 százalékát.

„B” foglalkozás-egészségügyi osztály: 

 • Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás
 • Építőipar
 • Élelmiszerek és italok gyártása
 • Dohánytermékek gyártása
 • Textíliák gyártása
 • Ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés
 • Bőrkikészítés, bőrtermékek és Lábbeli gyártása
 • Fafeldolgozás
 • Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
 • Vegyi alapanyagok és termékek gyártása
 • Gumi és műanyag termékek gyártása
 • Nemfém ásványi termékek gyártása
 • Nyersanyag visszanyerése hulladékból
 • Szárazföldi és csővezetékes szállítás
 • Vízi szállítás
 • Légi szállítás
 • Bútorgyártás
 • Egészségügyi és szociális ellátás
 • Állategészségügyi tevékenység
 • Nyomdaipari termékek gyártása

Ebben a csoportban 1200 munkavállalónként kell egy orvost és egy ápolót biztosítani a főműszak idejére.

“C” foglalkozás-egészségügyi osztály: 

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat

 • ipari,
 • szolgáltató,
 • kutató,
 • számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos
 • fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

  “D” foglalkozás-egészségügyi osztály: 

Ebbe a foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a

 • kutatás-szervezési,
 • kulturális,
 • oktatási,
 • egyéb adminisztratív

tevékenységet végző munkavállalók, továbbá az “A”, a “B” és a “C” foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.

Szolgáltatások 

 • Egészségügyi kiskönyv
 • Gépjárművezetői engedély
 • Gépkezelői engedély
 • Hajózási orvosi vizsgálat
 • Üzemorvosi ellátás
 • Oltóanyag beadása
 • Kockázat értékelés

AJÁNLAT KÉRÉS MUNKA ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRA »»»
 

Kérdése van? Írjon nekünk!